Praktijkdagen

Praktijkmiddag 6 september 2012
De afgelopen jaren zijn er door diverse bedrijven saneringstechnieken aan de VVMA leden gepresenteerd. Deze presentaties van actuele saneringstechnieken zijn telkens goed bezocht en blijken voor onze medewerkers een nuttige gelegenheid om eens op een andere manier naar ons vakgebied te kijken. Op 6 september a.s. zal Infrasoil/ISCO3 de gepatenteerde chemische oxidatie techniek Perozone® presenteren. Lees verder.

Praktijkmiddag 15 maart - "In situ saneren met thermische desorptie"
Als bodemprofessionals worden we regelmatig geconfronteerd met minerale olieverontreinigingen op nog in gebruik zijnde (bedrijfs)locaties. Op locaties waar sloop en traditioneel saneren (graven en onttrekken) geen optie is, heeft TPS Nederland een saneringstechniek die mogelijk een oplossing biedt. Op 15 maart 2012 kunt u deze techniek in de praktijk aanschouwen. Lees verder.

Praktijkmiddag 26 januari 2012 - goed en goedkoop werken met de NEN 5744

Per 1 april 2012 zal de nieuwe NEN 5744 definitief van toepassing worden. Op dit moment kan vanuit een overgangsregeling nog van de huidige norm gebruik gemaakt worden.
Lees verder.

In situ sanering NAF terrein
Alphen a/d Rijn
Op donderdag 13 oktober 2011 is door de VVMA op uitnodiging van NTP Milieu een VVMA praktijkochtend gehouden. Centraal deze ochtend stond een bodemsanering op de voormalige locatie van de Nederlandsche Asfalt Fabrieken te Alphen a/d Rijn. Lees verder.

 

 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA

banner1

banner 11feb ledenbijeenkomst