Nieuwsbrief
Hier vindt u een overzicht van de VVMA ledennieuwsbrief.
De nieuwsbrieven zijn online te bekijken, maar diverse berichten verwijzen naar het ledengedeelte van deze site.
 
Nieuwsbrief december 2013
- Enige woorden van uw voorzitter
- Jaarprogramma 2014
- Botova, vaste voet aan de grond?
- Cursusprogramma VVMA
- Benchmark VVMA
 
Nieuwsbrief januari 2013
- Enige woorden van uw voorzitter
- Begunstigers
- Cursusaanbod winter 2013
- Cursus bodemclassificatie
 
Nieuwsbrief september 2012
- Terugblik (door Jurgen Pijpker)
- VVMA op SIKB congres
- Prakijkmiddag 11 oktober 2012
- Cursusaanbod najaar 2012

Nieuwsbrief juni 2012
- Terugblik (door Jurgen Pijpker)
- Uit het lab (door Omegam Laboratoria)
- BRL 15001 Bodemonderzoek en Bodemadvies (door SIKB)
- ALB 26 juni 2012
- Verbetertraject Bbk

Nieuwsbrief maart 2012
- VVMA Praktijkmiddag 15 maart 2012
- Uit het lab (door Omegam Laboratoria)
- ALB 29 maart 2012
- Wijziging NEN 5707
- Wijziging NEN 5744
- BRL 15001 Bodemonderzoek en Bodemadvies?
- Nieuwe (aspirant-)leden
 
 
 

 

- Aankondiging ALB op 22 november a.s.
- VVMA op bodembreed
- Terugblik SIKB congres
- Boren in dossiers
- Verbeterplan Bbk
- Gezamenlijk inkopen en opleiden grondwaterbemonstering conform NEN 5744
- terugblik Praktijkochtend
- Nieuwe data cursussen 
 

Nieuwsbrief juli 2011
- Geslaagd VVMA Congres
- ICT & Milieucongres
- ALB, 27 september 2011
- Praktijkdag, 13 oktober 2011
- Trainingen en cursussen
- Opleidingsplan
- Tijd voor echt level playing field
- Bijeenkomst Duchenne Heroes

 
Nieuwsbrief maart 2011
- VVMA Congres
- Nieuwe BRL
- Risico Inventarisatie & Evaluatie
- Trainingen en cursussen
- Wijziging grondwaterbemonstering

Nieuwsbrief februari 2011
- Enquête crisis
- Benchmark
- VVMA Congres: Werken in een (ver)ander(d)e wereld
- Uit het lab
- ALB februari (thema: Ondernemen in tijden van krimp)
- Mogelijk wijziging in financieringsstructuur bodemnormalisatie
- Even voorstellen: Koenders & Partners
- VVMA Praktijkmiddag (5 april 2011)

Nieuwsbrief december 2010
- Verslag van de ALV
- Verslag Praktijkdag
- Jaaragenda commissie PR
- Cursussen
- Centrale toetsingsmodule Bodem

 

Opleidingsnieuwsbrief oktober 2010
- Opleiding en training
- Praktijkdag
- Grondwatermodellen en het gebruik van Microfem
- Geohydrologie voor bodemadviseurs
- Cursus omgaan met NEN 5707
 
 

 

- Uitnodiging ALV
- Aanbestedingen
- NTA5755
- Branche BRL
- Uit het Lab
- Samenwerking  BBA – VVMA
- Case van de commissie LS
- Voorstellen HB advies
- Ontwikkelingen aan het asbestfront

 

- De VVMA op weg naar de toekomst
- Congres: 2010-2015 Vertrouwen in een lustrum
- VVMA in BEUK
- Uit het Lab
- VVMA organiseert Cursus NEN 5707
- Niebeek in het kort
- Milon: experts in bodem, ruimte en milieu
- Envita en EnviroPlan bundelen krachten
 

 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA
 • VVMA

banner1

banner 11feb ledenbijeenkomst